O przedszkolu

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.” - Henryk Sienkiewicz

Przedszkole istnieje od 01.09.1959r.Jest placówką 4-oddziałową z lokalizacją na osiedlu "H.Sienkiewicza" w otoczeniu bloków mieszkalnych z dala od zgiełku ulicznego.Posiada duży , zielony ogród z placem zabaw. Kompetentna , kreatywna i wykwalifikowana kadra stale podnosząca kwalifikacje i doskonaląca warsztat pracy stanowi ważny zasób ludzki w placówce.

 Misja :
- zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości (diagnoza i rozwój inteligencji wielorakich wg teorii Hawarda Gardnera),
- tworzenie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych potrzeb
( Kraina Wiedzy, Kraina Ruchu Twórczego, Kraina Wyobraźni),
- wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego,
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci za pomocą metod socjoterapii, arteterapii i choreoterapii
- kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka i powszechnie przyjętych norm społeczno-moralnych.


Działalność edukacyjna odbywa się zgodnie z przyjętą Koncepcją Pracy Przedszkola,a oparta jest ona na założeniach Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne Przedszkole" autorstwa I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Przedszkole otrzymało certyfikat 22 marca 2015 roku.


Preferowana jest indywidualna i zespołowa forma pracy z dzieckiem 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego Skarba.
Zapewniamy profesjonalną opiekę, wychowanie i uczenie się dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, miłą i serdeczną oraz rodzinną atmosferę,
otwartość zarówno na potrzeby dzieci jak i rodziców.


Rozwijanie dziecięcych zainteresowań odbywa się w stworzonym inspirującym środowisku edukacyjnym jakim są Krainy Wiedzy  w każdej sali - Bajkowy Zakątek , Sowa mądra głowa, Farma, Mały Artysta. Dzięki nim dzieci odkrywają swoje możliwości, rozwijają pasje, talenty i zainteresowania zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojowymi. Dziecięce pasje rozwijamy także poprzez warsztaty tematyczne 

- Nauka gry na dzwonkach chromatycznych 

- Warsztaty kulinarne - Kuchcikowo 

- Warsztaty sensoplastyczne 

- Terapia logopedyczna 

 

Przedszkole pracuje na programach zgodnych z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego:

-Program edukacyjny własny "Optymistycznie przez Świat" oparty na teorii rozwoju inteligencji wielorakich wg H. Gardnera

- Ogrody Willego - Świat dziecięcej matematyki - koncepcja wczesnego nauczania matematyki - innowacja

- innowacyjny program socjoterapeutyczny z elementami choreoterapii "Barwne Motyle"

-"Bezpieczny Przedszkolak"

Realizujemy także:

- "Podróże Zebrusia"- program autorski J. Tarczyńskiego ( gra na dzwonkach chromatycznych)
- " Przyjaciele Zippiego"- program profilaktyczny w zakresie promocji zdrowia psychicznego

-" Czyste powietrze wokół nas"- program profilaktyczny z ramienia SENAPIDU
- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej "Akademia zdrowego przedszkolaka " i "Akademia Aquafresh" .
Program Szwajcarsko- Polski "Przedszkole przyjazne zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej dzieci"
Ogólnopolski program „Przedszkole w ruchu”

- Program adaptacyjny zawierający: dni adaptacyjne organizowane w końcu sierpnia dla nowych wychowanków przedszkola

 

Nasza praca opiera się na metodach 

- Inteligencje wielorakie

- Zabawy fundamentalne

- Naturalna nauka języka
- Alternatywna nauka czytania i pisania wh I.Majchrzak

- Metoda projektu edukacyjnego
- Zajęcia z elementami sensoplastyki
- Zajęcia z użyciem dzwonków chromatycznych

- Metoda dobreo startu
- Metoda aktywnego słuchania muzyki B.Strauss
- Metoda K.Orffa
- Metoda ruchu rozwijającego W, Sherborne , R.Labana

- Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej
- Narzędzia myślowe T.O.C.

 

Nie jesteśmy obojętni uczestnicząc w :

Akcjach charytatywnych
 - Udział w akcji "Góra Grosza"

- Współpraca z fundacją "Pomóż im" na rzecz białostockich hospicjów 

- "Pomocna Dłoń"-zbieranie nakrętek

- udział w akcjach charytatywnych :pomoc zwierzętom ze schroniska "Azyl" oraz Fundacji Kotkowo
-Zbiórce żołędzi dla ZOO- Akcent w Białymstoku

Zbiórkach proekologicznych

- "Akcja Zbieramy Baterie"- kampania ekologiczna 

- udział w akcjach ekologicznych np: recykling,sadzenie drzew

- tonery

- makulaturę

Co nas wyróżnia: 
-udział w licznych konkursach między przedszkolnych i miejskich,
-sześciokrotne zdobycie I miejsca oraz drugiego miejsca w konkursie "o mały puchar recyklingu"
( IX edycji),
-zdobycie II miejsca w konkursie ekologicznym"Strażnik Wody"
-współpraca ze studentami Akademii Medycznej :  akcje "Szpital pluszowego misia"
-współpraca z fundacją "Kudłaty przyjaciel"-organizacja spotkań dot. bezpiecznego zachowania się przy psach oraz Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
- Współpraca z „Polskie Radio Dzieciom”

- jesteśmy współorganizatorami "Wiosennej Spartakiady Razem Weselej" osiedla H.Sienkiewicza - współpraca ze Szkoła Podstawową nr 11

- jesteśmy organizatorami konkursów międzyprzedszkolnych: "Emocje wierszem malowane", , "Wielkanocna pisanka"

 Współpraca z rodzicami:
-założenie  Klubu Rodzica- organizacja warsztatów o charakterze artystycznym ,rekreacyjnym, kulinarnym i psychologiczno-pedagogicznym
- Bogacimy wiedzę pedagogiczną rodziców w zakresie rozwoju dziecka-zebrania, indywidualne konsultacje, itp..
- Organizujemy zajęcia otwarte oraz dni otwarte umożliwiających rodzicom poznanie jakiego rodzaju wpływom podlega dziecko i jakie stawia się mu wymagania
- Stwarzamy rodzicom możliwość współorganizowania imprez przedszkolnych, kiermaszy

-Organizacja imprez integrujących dzieci z rodzicami i przedszkolem:, Powitanie jesieni , Andrzejki, Spotkanie opłatkowe z jasełkami , Dzień Babci i Dziadka, zajęcia otwarte, Zielony Bal – powitanie wiosny, Święto czekolady, Święto optymizmu, Festyn rodzinny, Dzień dziecka, Wycieczki
- organizujemy zajęcia adaptacyjne ułatwiające dzieciom nowoprzyjętym „strat w przedszkolu „
 

Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców i społeczności lokalnej.

tel: 85 675-34-12

Przedszkole Samorządowe nr 8 

ul.Nowogródzka 5a 15-489 Białystok

tel: 85 675-34-12

email: ps8@um.bialystok.pl

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now